Bình Thuận: Nửa chặng đường thu ngân sách 2014, ngành thuế thực hiện đạt 50,42% dự toán cả năm (16/07/2014)

Sáu tháng đầu năm 2014 trong bối cảnh kinh tế xã hội cả nước nói chung, Bình Thuận nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực và tăng trưởng cao hơn so cùng kỳ, tuy nhiên, vẫn còn nhiều doanh nghiệp đã và đang gặp khó khăn, sức cạnh tranh thấp, một số DN tạm nghỉ kinh doanh, ngừng hoạt động vẫn tăng so năm trước. Song, với những giải pháp, các biện pháp quyết liệt được Ngành thuế triển khai ngay từ đầu năm theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nên tổng thu NSNN trên địa bàn toàn tỉnh 6 tháng qua đã thực hiện được 3.260 tỷ đồng, đạt 50,42% dự toán năm tỉnh giao và tăng 1,38% so cùng kỳ.

VĂN BẢN MỚI

Ảnh hoạt động

  • Kê khai thuế qua mạng : Nhanh gọn - Đơn giản - Hiệu quả
  • Thực hiện tự in, đặt in hóa đơn là trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp
  • Thực hiện Luật thuế sử dụng đất Phi nông nghiệp sẽ chống được đầu cơ về đất và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển lành mạnh
  • Nộp thuế để xây dựng đất nước giàu mạnh, cuộc sống ấm no, hạnh phúc
  • Doanh nghiệp doanh nhân là người nộp thuế chủ yếu cho ngân sách nhà nước
  • Tiền thuế để phát triển công - nông nghiệp
  • Tiền thuế để bảo tồn và tôn vinh giá trị văn hoá
  • Tiền Thuế để phát triển giáo dục
  • Tiền thuế để chăm lo sức khỏe cộng đồng
  • Tiền thuế để bảo vệ tổ quốc

Website các Cục Thuế

Thăm dò dư luận

Bạn thấy giao diện website thế nào ?

 

Thống kê

Tổng số truy cập : 23579

Số người trực tuyến : 15

Tin Cục Thuế

Lịch tiếp công dân Quý III/2014 của Cục Thuế Tỉnh Bình Thuận (11/07/2014)

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013. Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Cục thuế tỉnh Bình Thuận thông báo Lịch tiếp dân Quý III/2014 như sau:

Thông tin kinh tế

Bình Thuận: Nửa chặng đường thu ngân sách 2014, ngành thuế thực hiện đạt 50,42% dự toán cả năm (16/07/2014)

Sáu tháng đầu năm 2014 trong bối cảnh kinh tế xã hội cả nước nói chung, Bình Thuận nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực và tăng trưởng cao hơn so cùng kỳ, tuy nhiên, vẫn còn nhiều doanh nghiệp đã và đang gặp khó khăn, sức cạnh tranh thấp, một số DN tạm nghỉ kinh doanh, ngừng hoạt động vẫn tăng so năm trước. Song, với những giải pháp, các biện pháp quyết liệt được Ngành thuế triển khai ngay từ đầu năm theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nên tổng thu NSNN trên địa bàn toàn tỉnh 6 tháng qua đã thực hiện được 3.260 tỷ đồng, đạt 50,42% dự toán năm tỉnh giao và tăng 1,38% so cùng kỳ.

Video

Loading the player ...

Liên kết website