Ngành thuế Bình Thuận : Thu ngân sách cần gắn với công tác dân vận! (29/10/2015)

Trong một xã hội dân chủ, công tác dân vận nói chung và công tác dân vận về thuế nói riêng càng thể hiện rõ tính minh bạch, công khai trong các tầng lớp dân cư. Ngay khi tiến hành cải cách, hiện đại hóa ngành thuế, công tác dân vận về thuế đã đi tiên phong thông qua các Hội nghị chuyên đề về thuế, đối thoại giữa người nộp thuế (NNT) với cơ quan thuế và công tác truyên truyền chính sách pháp luật thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng...

VĂN BẢN MỚI

Ảnh hoạt động

  • Kê khai thuế qua mạng : Nhanh gọn - Đơn giản - Hiệu quả
  • Thực hiện tự in, đặt in hóa đơn là trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp
  • Thực hiện Luật thuế sử dụng đất Phi nông nghiệp sẽ chống được đầu cơ về đất và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển lành mạnh
  • Nộp thuế để xây dựng đất nước giàu mạnh, cuộc sống ấm no, hạnh phúc
  • Doanh nghiệp doanh nhân là người nộp thuế chủ yếu cho ngân sách nhà nước
  • Tiền thuế để phát triển công - nông nghiệp
  • Tiền thuế để bảo tồn và tôn vinh giá trị văn hoá
  • Tiền Thuế để phát triển giáo dục
  • Tiền thuế để chăm lo sức khỏe cộng đồng
  • Tiền thuế để bảo vệ tổ quốc

Website các Cục Thuế

Thăm dò dư luận

Bạn thấy giao diện website thế nào ?

 

Thống kê

Tổng số truy cập : 67047

Số người trực tuyến : 14

Tin Cục Thuế

Ngành thuế Bình Thuận : Thu ngân sách cần gắn với công tác dân vận! (29/10/2015)

Trong một xã hội dân chủ, công tác dân vận nói chung và công tác dân vận về thuế nói riêng càng thể hiện rõ tính minh bạch, công khai trong các tầng lớp dân cư. Ngay khi tiến hành cải cách, hiện đại hóa ngành thuế, công tác dân vận về thuế đã đi tiên phong thông qua các Hội nghị chuyên đề về thuế, đối thoại giữa người nộp thuế (NNT) với cơ quan thuế và công tác truyên truyền chính sách pháp luật thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Thông tin kinh tế

Chi cục thuế La Gi tổ chức tập huấn chính sách thuế mới (11/09/2015)

Sáng ngày 08/9/2015 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã La Gi, Chi cục thuế tổ chức tập huấn Thông tư 92/2015/TT-BTC cho Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã La Gi (MTTQ); Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, MTTQ, Tài chính các xã, phường cùng toàn thể cán bộ công chức Chi cục thuế.

Video

Loading the player ...

Liên kết website