GIẤY MỜI THAM GIA HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI (23/09/2014)

Tiếp tục thực hiện Tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế, ngày 29/9/2014 Cục thuế sẽ tổ chức Hội nghị đổi thoại với doanh nghiệp trên địa bàn toàn tình vê chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế và các ý kiến tham gia, đóng góp liên quan đến tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người nộp thuế của cán bộ, công chức thuê đông thời để hồ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp trong việc thực hiện các chính sách thuê mới.

VĂN BẢN MỚI

Ảnh hoạt động

  • Kê khai thuế qua mạng : Nhanh gọn - Đơn giản - Hiệu quả
  • Thực hiện tự in, đặt in hóa đơn là trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp
  • Thực hiện Luật thuế sử dụng đất Phi nông nghiệp sẽ chống được đầu cơ về đất và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển lành mạnh
  • Nộp thuế để xây dựng đất nước giàu mạnh, cuộc sống ấm no, hạnh phúc
  • Doanh nghiệp doanh nhân là người nộp thuế chủ yếu cho ngân sách nhà nước
  • Tiền thuế để phát triển công - nông nghiệp
  • Tiền thuế để bảo tồn và tôn vinh giá trị văn hoá
  • Tiền Thuế để phát triển giáo dục
  • Tiền thuế để chăm lo sức khỏe cộng đồng
  • Tiền thuế để bảo vệ tổ quốc

Website các Cục Thuế

Thăm dò dư luận

Bạn thấy giao diện website thế nào ?

 

Thống kê

Tổng số truy cập : 28323

Số người trực tuyến : 3

Tin Cục Thuế

GIẤY MỜI THAM GIA HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI (23/09/2014)

Tiếp tục thực hiện Tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế, ngày 29/9/2014 Cục thuế sẽ tổ chức Hội nghị đổi thoại với doanh nghiệp trên địa bàn toàn tình vê chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế và các ý kiến tham gia, đóng góp liên quan đến tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người nộp thuế của cán bộ, công chức thuê đông thời để hồ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp trong việc thực hiện các chính sách thuê mới.

Thông tin kinh tế

Những điểm mới trong thủ tục hành chính về Thuế có hiệu lực từ 01/9/2014 (03/09/2014)

Theo Tổng cục Thuế, thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ngày 25/8, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung về nội dung và mẫu biểu của 7 Thông tư nhằm cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế. Thông tư 119 có những điểm mới nổi bật sau.

Video

Loading the player ...

Liên kết website