Văn bản hướng dẫn

Tra cứu văn bản
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành Từ ngày  
Sắc thuế
Đối tượng
Tên văn bản
Đến ngày
Cơ quan ban hành
Lưu ý : Định dạng ngày tháng tìm kiếm văn bản (dd/mm/yyyy)

STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản
1 1030/CT-TTHT 09/03/2016

Công văn số 1030/CT-TTHT ngày 09/03/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận V/v Trả lời chính sách thuế cho Công ty TNHH Toyota Bình Thuận.

Thông tin văn bản      Tải về
2 6963/CT-KTT2 24/12/2015

Công văn số 6963/CT-KTT2 ngày 24/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận V/v tiêu thức người mua trên hoá đơn trả lời cho Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết tỉnh Bình Thuận.

Thông tin văn bản      Tải về
3 6890/CT-TTHT 22/12/2015

Công văn số 6890/CT-TTHT ngày 22/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận V/v Trả lời chính sách thuế cho Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Hoàng Liên.

Thông tin văn bản      Tải về
4 6891/CT-TTHT 22/12/2015

Công văn số 6891/CT-TTHT ngày 22/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận V/v Trả lời chính sách thuế cho Công ty TNHH Nguyên Phụ Liệu Giày Dép Thành Vượng.

Thông tin văn bản      Tải về
5 6849/CT-KKKT 21/12/2015

Công văn số 6849/CT-KKKT ngày 21/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận V/v kê khai thuế GTGT đối với các DN đang thực hiện dự án đầu tư.

Thông tin văn bản      Tải về
6 6620/CT-KKKT 10/12/2015

Công văn số 6620/CT-KKKT ngày 10/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận V/v Áp dụng phương pháp tính thuế GTGT trả lời cho Công ty TNHH Xây dựng Công trình Cảng Trung Quốc-VPĐH Dự án tại Bình Thuận.

Thông tin văn bản      Tải về
7 5758/CT-KKKT 06/11/2015

Công văn số 5758/CT-KKKT ngày 06/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận V/v áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định của Nhà thầu nước ngoài trả lời cho Công ty Cổ phần A& B.

Thông tin văn bản      Tải về
8 5745/CT-TTHT 06/11/2015

Công văn số 5745/CT-TTHT ngày 06/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận V/v Trả lời chính sách thuế cho Công ty TNHH Thông Thuận.

Thông tin văn bản      Tải về
9 5715/CT-KKKT 04/11/2015

Công văn số 5715/CT-KKKT ngày 04/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận V/v Mua hoá đơn tại cơ quan thuế.

Thông tin văn bản      Tải về
10 5711/CT-KKKT 04/11/2015

Công văn số 5711/CT-KKKT ngày 04/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận V/v Áp dụng phương pháp tính thuế GTGT trả lời cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thành Vũ.

Thông tin văn bản      Tải về
11 5653/CT-KKKT 02/11/2015

Công văn số 5653/CT-KKKT ngày 02/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận V/v Áp dụng phương pháp tính thuế GTGT.

Thông tin văn bản      Tải về
12 5647/CT-KKKT 30/10/2015

Công văn số 5647/CT-KKKT ngày 30/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận V/v Áp dụng phương pháp tính thuế GTGT.

Thông tin văn bản      Tải về
13 5579/CT-KKKT 27/10/2015

Công văn số 5579/CT-KKKT ngày 27/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận V/v Trả lời chính sách thuế.

Thông tin văn bản      Tải về
14 5571/CT-KKKT 26/10/2015

Công văn số 5571/CT-KKKT ngày 26/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận V/v Miễn, giảm thuế TNDN trả lời cho Công ty TNHH Du lịch Thiên Phú.

Thông tin văn bản     
15 5388/CT-KKKT 16/10/2015

Công văn số 5388/CT-KKKT ngày 16/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận V/v Trả lời chính sách thuế.

Thông tin văn bản      Tải về
16 5389/CT-KKKT 16/10/2015

Công văn số 5389/CT-KKKT ngày 16/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận V/v Áp dụng phương pháp tính thuế GTGT.

Thông tin văn bản      Tải về
17 5117/CT-KKKT 05/10/2015

Công văn số 5117/CT-KKKT ngày 05/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận V/v Áp dụng phương pháp tính thuế GTGT.

Thông tin văn bản      Tải về
18 5097/CT-KTT1 02/10/2015

Công văn số 5097/CT-KTT1 ngày 02/10/2015 của CụcThuế tỉnh Bình Thuận V/v Trả lời chính sách thuế.

Thông tin văn bản      Tải về
19 5007/CT-TTHT 25/09/2015

Công văn số 5007/CT-TTHT ngày 25/09/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận V/v Trả lời chính sách thuế.

Thông tin văn bản      Tải về
20 4981/CT-TTHT 22/09/2015

Công văn số 4981/CT-TTHT ngày 22/09/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận V/v Trả lời chính sách thuế.

Thông tin văn bản      Tải về
  • Trang: 1
  • >
  • >>

Video

Loading the player ...