Văn bản khác

Tra cứu văn bản
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành Từ ngày  
Cơ quan ban hành
Tên văn bản
Đến ngày
Lưu ý : Định dạng ngày tháng tìm kiếm văn bản (dd/mm/yyyy)

STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản
1 1600/CCT-THNVDT 15/06/2015

Công văn số 1600/CCT-THNVDT ngày 15/06/2015 của Chi cục Thuế TP. Phan Thiết V/v Trả lời chính sách thuế cho Ông Mai Huy Hậu.

Thông tin văn bản      Tải về
2 2785/TCT-CS 23/07/2014

Công văn số 2785/TCT-CS ngày 23/07/2014 của Tổng cục Thuế V/v giới thiệu nội dung mới của Thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN.

Thông tin văn bản      Tải về
3 547/TCT-CS 07/02/2013

Công văn số 547/TCT-CS ngày 07/02/2013 của Tổng cục Thuế V/v Gia hạn nộp thuế GTGT.

Thông tin văn bản      Tải về
4 547/TCT-CS 07/02/2013

Công văn số 547/TCT-CS ngày 07/02/2013 của Tổng cục Thuế V/v Gia hạn nộp thuế GTGT.

Thông tin văn bản      Tải về
5 307/TCT-KK 22/01/2013

Công văn số 307/TCT-KK ngày 22/01/2013 của Tổng cục Thuế V/v hồ sơ, thủ tục gia hạn, miễn, giảm thuế đối với người nộp thuế bị thiệt hại do thiên tai.

Thông tin văn bản      Tải về
6 4467/TCT-CS 13/12/2012

Công văn số 4467/TCT-CS ngày 13/12/2012 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc lập hoá đơn GTGT đối với hoạt động kinh doanh siêu thị bán lẻ.

Thông tin văn bản      Tải về
7 17164/BTC-TCT 11/12/2012

Công văn số 17164/BTC-TCT ngày 11/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Thuế GTGT đối với khoản lãi cho vay của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng.

Thông tin văn bản      Tải về
8 140 /2012/TT-BTC 21/08/2012

Thông tư 140 /2012/TT-BTC ngày 21/8/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân

Thông tin văn bản      Tải về
9 2967 /TCT-CS 17/08/2012

Công văn số 2967 /TCT-CS ngày 17/8/2012 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu những điểm mới Thông tư số 123/2012/TT-BTC về thuế TNDN.

Thông tin văn bản      Tải về
10 2648/TCT-CC 26/07/2012

Công văn số 2648/TCT-CC ngày 26/7/2012 của Tổng cục Thuế V.v tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực TMĐT

Thông tin văn bản     
11 2555/UBND-TH 09/07/2012

Công văn số 2555/UBND-TH của UBND tỉnh Bình Thuận v.v Triển khai kê khai thuế qua mạng

Thông tin văn bản      Tải về
12 25/TCT-CS 03/01/2012

Công văn của Tổng cục Thuế số 25/TCT-CS ngày 03/01/2012 v/v khởi tạo hoá đơn tự in

Thông tin văn bản     
13 387/TCT- HTQT 28/01/2011

Công văn của Tổng cục Thuế số 387/ TCT- HTQT ngày 28 tháng 1 năm 2011 V/v áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam và Singapore đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Thông tin văn bản     
  • Trang: 1

Video

Loading the player ...