Địa chỉ cơ quan Thuế

Theo tổ chức : 
Cục Thuế Bình Thuận
Các chi cục

Theo tên cơ quan thuế :

Cục Thuế Bình Thuận
Địa chỉ : Đại lộ Tôn Đức Thắng, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại : 062.(3)829384
Fax : 062.(3)822686
Website: http://binhthuan.gdt.gov.vn

Phòng ban
Stt Phòng ban Điện thoại Fax
1 Phòng Tin Học 062.(3)829387
2 Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ 062.(3)822486
3 Phòng Tuyên Truyền Hỗ Trợ 062.(3)822767 - 062(3)834731
4 Phòng Kê Khai - Kế Toán Thuế 062.(3)829851 - 062.(3)832086
5 Phòng Kiểm tra nội bộ 062.(3)832908
6 Phòng quản lý thu nợ thuế 062.(3)832084
7 Phòng Tổ chức cán bộ 062.(3)822763
8 Phòng Tổng hợp dự toán 062.(3)829852
9 Phòng thu nhập cá nhân 062.(3)832087
10 Phòng Thanh tra thuế 062.(3)829849
11 Phòng Kiểm tra thuế số 1 062.(3)829850
12 Phòng Kiểm tra thuế số 2 062.(3)829435
13 Bộ phận Văn thư Cục Thuế 062.(3)829384
14 Bộ phận Ấn chỉ Cục Thuế 062.(3)829386 - 062.(3)822758
15 Phòng quản lý các khoản thu từ đất 062.(3)829480

Video

Loading the player ...

Liên kết website