Hệ thống văn bản ngành Thuế

Tra cứu văn bản
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành Từ ngày  
Loại văn bản
Lĩnh vực
Sắc thuế
Mã xác nhận*
Tên văn bản
Đến ngày
Nội dung văn bản
Cơ quan ban hành
Đối tượng

STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản
1 182/TCT-CS 16/01/2017

Công văn 182/TCT-CS ngày 16/1/2017 của Tổng cục Thuế v/v thuế GTGT

Thông tin văn bản      Tải về
2 181/TCT-CS 16/01/2017

Công văn 181/TCT-CS ngày 16/1/2017 của Tổng cục Thuế v/v thuế GTGT

Thông tin văn bản      Tải về
3 180/TCT-CS 16/01/2017

Công văn 180/TCT-CS ngày 16/1/2017 của Tổng cục Thuế v/v chính sách thuế

Thông tin văn bản      Tải về
4 177/TCT-TNCN 16/01/2017

Công văn 177/TCT-TNCN ngày 16/1/2017 của Tổng cục Thuế v/v chính sách thuế TNCN

Thông tin văn bản      Tải về
5 529/BTC-TCT 13/01/2017

Công văn 529/BTC-TCT ngày 13/1/2017 của Bộ Tài Chính v/v vé thu phí (giá) sử đụng đường bộ của các dự án BOT

Thông tin văn bản      Tải về
6 135/TCT-TNCN 12/01/2017

Công văn 135/TCT-TNCN ngày 12/1/2017 của Tổng cục Thuế v/v triển khai thực hiện Thông tư số 304/2016/TT-BTC về Bảng giá tính LPTB ôtô, xe máy

Thông tin văn bản      Tải về
7 147/TCT-CS 12/01/2017

Công văn số 147/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 12/01/2017 v/v chính sách thu tiền thuê đất

Thông tin văn bản      Tải về
8 146/TCT-CS 12/01/2017

Công văn số 146/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 12/01/2017 v/v Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất phải nộp

Thông tin văn bản      Tải về
9 142/TCT-CS 12/01/2017

Công văn số 142/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 12/01/2017 v/v chính sách thuế GTGT

Thông tin văn bản      Tải về
10 143/TCT-CS 12/01/2017

Công văn số 143/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 12/01/2017 v/v thuế GTGT

Thông tin văn bản      Tải về
11 148/TCT-CS 12/01/2017

Công văn số 148/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 12/01/2017 v/v miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thông tin văn bản      Tải về
12 166/TCT-DNL 12/01/2017

Công văn số 166/TCT-DNL ngày 12/1/2017 của Tổng cục Thuế v/v lập hoá đơn, kê khai, nộp thuế GTGT

Thông tin văn bản      Tải về
13 165/TCT-DNL 12/01/2017

Công văn số 165/TCT-DNL ngày 12/11/2016 của Tổng cục Thuế v/v lập hoá đơn GTGT

Thông tin văn bản      Tải về
14 158/TCT-CS 12/01/2017

Công văn số 158/TCT-CS ngày 12/1/2017 của Tổng cục Thuế v/v hạch toán khoản chi phúc lợi của doanh nghiệp

Thông tin văn bản      Tải về
15 154/TCT-CS 12/01/2017

Công văn số 154/TCT-CS ngày 12/1/2017 của Tổng cục Thuế v/v chính sách thuế TNDN

Thông tin văn bản      Tải về
16 150/TCT-CS 12/01/2017

Công văn số 150/TCT-CS ngày 12/1/2017 của Tổng cục Thuế v/v hoàn thuế GTGT

Thông tin văn bản      Tải về
17 139/TCT-CS 12/01/2017

Công văn 139/TCT-CS ngày 12/1/2017 của Tổng cục Thuế v/v lập bảng kê hóa đơn

Thông tin văn bản      Tải về
18 136/TCT-CS 12/01/2017

Công văn 136/TCT-CS ngày 12/1/2017 của Tổng cục Thuế v/v chính sách thuế GTGT

Thông tin văn bản      Tải về
19 92/TCT-KK 10/01/2017

công văn số 92/TCT-KK ngày 10/1/2017 của Tổng cục Thuế v/v kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với hoá đơn bỏ sót

Thông tin văn bản      Tải về
20 104/TCT-TNCN 10/01/2017

Công văn số 104/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 10/1/2017 v/v chính sách thuế thu nhập cá nhân

Thông tin văn bản      Tải về
  • Trang: 1
  • >
  • >>

Video

Loading the player ...