Hỏi đáp cấp Cục Thuế

Tìm kiếm câu hỏi
   Từ khóa
   Theo sắc Thuế
   Theo đối tượng

Ngày gửi Danh sách câu hỏi
26/08/2009 Công ty kê khai nhầm hoá đơn đầu vào của đơn vị khác, nay phát hiện sai sót, làm thế nào để loại bỏ hoá đơn đã kê khai sai? ?

Xem câu trả lời
25/08/2009 Hoá đơn Mẫu 02/GTGT Hoá đơn bán hàng thông thường có phải thanh toán qua Ngân hàng không? ?

Xem câu trả lời

Trang | 1 |  Về đầu trang

Video

Loading the player ...