Đường dây nóng

Đường dây nóng

Đơn vị Điện thoại Email
Ông Nguyễn Văn Tài - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Thuận Điện thoại bàn : 062.3822886; Di động : 0913.883.059
Ông Hoàng Minh Hoan - Chi cục trưởng Chi cục Thuế Huyện Hàm Tân Điện thoại bàn :0623.876809; Di động :0918381190.
Ông Lý Văn Mười - Chi cục trưởng Chi cục Thuế Huyện Hàm Thuận Bắc Điện thoại bàn : 0623.865253; Di động : 0919961961
Ông Nguyễn Ngọc Trai - Chi cục trưởng Chi cục Thuế Thị xã Lagi Điện thoại bàn : 062.3870262; Di động : 0987308900
Ông Nguyễn Xin - Chi cục trưởng Chi cục Thuế Thành phố Phan Thiết Điện thoại bàn : 0623.816473; Di động : 0918022227
Ông Nguyễn Duy Phong - Chi cục trưởng Chi cục Thuế Huyện Bắc Bình Điện thoại bàn : 062.3702926; Di động : 0913819474
Ông Nguyễn Đức Ngọc - Chi cục trưởng Chi cục Thuế Huyện Đức Linh Điện thoại bàn : 0623. 882.449 ; Di động : 0918.611.087
Bà Đỗ Thị Liễu - Chi cục trưởng Chi cục Thuế Huyện Phú Quý Điện thoại bàn : 0623.769.242 ; Di động : 090.998.0111
Ông Lư Kiểm Điểm - Chi cục trưởng Chi cục Thuế Huyện Tuy Phong Điện thoại bàn : 0623.851519; Di động : 0913882986
Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thuế Huyện Hàm Thuận Nam Điện thoại bàn : 0623.867.240; Di động : 0903.747.216
Ông Nguyễn Hân - Chi cục trưởng Chi cục Thuế Huyện Tánh Linh Điện thoại bàn : 0623.880223; Di động : 0964755959
Phòng Tổ chức cán bộ 062.(3)822763 ; Di động : 0622200591 ctbthuan.bth@gdt.gov.vn
Phòng Kiểm tra nội bộ 062.(3)832908 ; Di động : 0622200593 ctbthuan.bth@gdt.gov.vn

Video

Loading the player ...